LIST OF IMPORTANT PEOPLE INVOLVED IN CASES OF BRIBERY BY HOTELS (INCL. JUDGES) / LISTA WAŻNYCH OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH W SPRAWACH KORUPCJI HOTELOWEJ (WŁ. SĘDZIÓW)
SINCE 2016 / OD 2016  (nie uwzględnia robotników fizycznych, tłumaczy przysięgłych / manual workers and sworn translators are not included)

                     Wszystko to przegrane / All were lost:

kwiecień 2016  pewien hotel pod Warszawą                    sędzia SO ANNA BŁAŻEJCZYK
    sprawa nr XXV C 1879/15: Piotr Niżyński o wznowienie postępowania zakończonego nakazem zapłaty na rzecz Piotra Krajewskiego
    - sprawa dotyczyła złodziejskiego nakazu zapłaty na hiperprzesadzone kwoty załatwionego przez Piotra Krajewskiego, który posłużył
    się niestety nieaktualnym już adresem pozwanego, czyli mnie. Złodziejstwo na łączną kwotę dwustu kilkudziesięciu tys. zł. "Krajewski do
    Europarlamentu" (hasło wyborcze PiS-u w Warszawie) - w eurotrybunale strasburskim też się nie wygra...

27.06.2016+   hotel nieznany, dla adresu Warecka 4/6, może administracja os. sędzia SR Warszawa-Wola MAGDALENA SKOREK-JAROŃ
    - sprawa nr V K 2/13: Piotr Niżyński przeciwko taksówkarzowi Krzysztofowi Wasążnik o naruszenie nietykalności cielesnej (karna)

sierpień 2016  hotel nieznany właściwy dla adresu Warecka 4/6 (Gromada?)    sędzia
    - wielomiesięczne opóźnienia (ustawowy termin rozpatrzenia to 7 dni), doliczenie VAT-u do opłaty komorniczej bez podstawy w ustawach

26.08.2016   hotel nieznany właściwy dla adresu Warecka 4/6 (Gromada?)    starszy referendarz sądowy SR dla m.st. Warszawy ANNA KUSIAK-GIBOWSKA
    sprawa nr II Nc 5760/15 (wg spikerów też tu była korupcja): Andrzej i Wanda Graff przeciwko Piotrowi Niżyńskiemu
    - wydano nakaz zapłaty ponad 60 tys. zł bez żadnych rozpraw, bazując tylko na dokumentach od powodów; w sprawie wniosłem sprzeciw

sierpień-
wrzesień 2016  Q-Hotel na Radzikowskiego w Krakowie              2 psychiatrzy, prokuratorzy (m. in. STRZĄSKA - dzięki psychiatrze
                                        nie jestem winny), policjanci (Karol Barszcz, Marcin Czeluśniak, inni?)
    - sprawa agresywnego potraktowania (na pewno bardzo bolesnego, prawie że pobicia) i pomówienia mnie przez policjantów z okazji Dni Młodzieży
    - hotel wezwał po mnie wtedy Policję

(?) 14.10.2016+ hotel nieznany właśc. dla adresu Warecka 4/6 (hotel Gromada?)  sędzia SA EWA ZALEWSKA, MAŁGORZATA KURACKA, ?
    sprawa nr VI ACz 1544/16 (zażalenie): Piotr Niżyński o wznowienie postępowania zakończonego nakazem zapłaty na rzecz Piotra Krajewskiego

4.11.2016+   hostel WDJ, ul. Żurawia 32/34, Śródmieście, Warszawa      sędzia SO (ul. Płocka) JOANNA WIŚNIEWSKA-SADOMSKA(?), BOŻENA MIŚKOWIEC, DOROTA WALCZYK
    sprawa nr V S 59/16: przewlekłość (2-letnia!) postępowania z pozwu Piotra Niżyńskiego, do dziś nie było rozprawy, sprawa zamarła na rok
    - sędzina ewidentnie nie miała racji, że w sprawie nie miałem pełnomocnictwa, wielokrotnie jej to objaśniałem w pismach, ale co z tego
    - 20.000 zł utraconych korzyści z powodu odrzucenia skargi

(?) 12.11.2016+ hostel WDJ(?), ul. Żurawia 32/34, Śródmieście, Warszawa     sędzia SA DOROTA MARKIEWICZ
    sprawa I ACz 1942/16 (zażalenie): zwolnienie z kosztów sądowych w kwocie ponad 25000 zł
    - mniej więcej od tego czasu spikerzy dużo gadali o robieniu laski oraz pojawił się do znudzenia powtarzany tekst "pomarzyć"
     (np. "pomarzyć, że jest tu sprawa"), a przecież jest precedens: sędzia Sławomir Szyrmer i to szermierkowe powiedzenie wprowadzone w
     telewizji już kilka miesięcy wcześniej: "TAK ci odpowiem!" (patrz zapisy.txt, okolice października 2016 - sami mi nawet już dawno temu
     podsunęli, że takie było znaczenie tej gadki - że jest już z góry upatrzony sędzia)
    - bodajże pod koniec listopada hostel ten przestał mnie przyjmować z jakiegoś idiotycznego powodu (bo "inny hostel" mnie nie lubi, nie
     wiem zresztą, skąd mieliby to wiedzieć, jeśli nie dzięki szpiegowaniu)

16.11.2016+   Cloud Hostel, ul. Otwocka 1, Praga Północ, Warszawa       sędzia WSA KATARZYNA GOLAT
    sprawa nr IV SAB/Wa 350/16: Piotr Niżyński przeciwko MSZ (dotyczyła nienadania klauzuli apostille); chyba także:
    sprawa nr IV SAB/Wa 348/16: Piotr Niżyński przeciwko Policji (dotyczyła braku obsługi procesowej zawiadomienia o przestępstwie,
                                   niewłaściwego przydzielenia akt)
    - uwaga: hostel ma recepcjonistkę z zagranicznym dowodem osobistym, zresztą nieraz spotykałem recepcjonistów-obcokrajowców
    - wkrótce przestał mnie przyjmować, zawsze wykręcając się przepełnieniem

25.11.2016+   hostel Patchwork, ul. Chmielna 5/7, Śródmieście, Warszawa    referendarz sądowy SO NATALIA MOTAS
    sprawa nr II C 694/16: Piotr Niżyński przeciwko adw. Oliwii Boruc (o ustalenie)
    - odmowa zwolnienia z kosztów sądowych, podobno 10.000 zł łapówki
    - z tego hostelu sam zrezygnowałem, recepcja zachowywała się dziwnie, mówiła do mnie jak do kolegi, dziewczyna na recepcji siadała
    rozebrana do stanika

7.12.2016+   hostel Patchwork, ul. Chmielna 5/7, Śródmieście, Warszawa    prokurator n/n
    sprawa zabójstwa mej matki (planowanego)
    - nie czytałem, bo donos był zresztą anonimowy, a więc i bez adresu (wysłałem anonimowo, bo kiedyś w pomówieniach na mój temat w opinii
    biegłego napisano "postawę urojeniową przyjął również wobec matki" - nie chcę za bardzo iść tym tropem i jątrzyć w tym temacie), ale
    podobno napisał coś w rodzaju tego, że ponieważ prokurator nie dostał dostatecznych dowodów, że doszło do jakiegokolwiek przestępstwa, a
    nawet raczej do niczego takiego nie doszło - Ewa Uzdowska żyje - to nie wszczyna nawet sprawy, nie robi żadnych przesłuchań itd.
    (typowa ulubiona metoda telewizyjny: zamykanie sprawy w przedbiegach; podobnie np. w WSA, zawsze odrzucenie skargi, tzn. nieprzyjęcie
    jej do rozpoznania, a nie zwykłe oddalenie - jak to typowo przy przegrywaniu spraw się dzieje - podobnie też było np. przejściowo w
    sprawie Wasążnika, jednak wygrałem zażalenie na ten temat, czy w sprawach o stalking i śledzenie)
    - przestałem tam chodzić z tego powodu
    - chyba skorumpowano tam też jakiegoś adwokata, kancelarię na parterze przy sądzie Warszawa-Mokotów na Ogrodowej (chciała jakieś
     gigantyczne sumy, bodajże 1-2 tys. zł, za samo zapoznanie się z aktami sprawy do skargi kasacyjnej od postanowienia WSA, próbowała do
     mnie podchodzić na zasadzie, że nie mam wykształcenia prawniczego i nie znam się na prawie i jego subtelnościach itd., podczas gdy
     postanowienie WSA było w istocie zupełnie haniebne) - nawet pojawiła się w tym hostelu jakaś stara baba, nieco podobna do jakiegoś
     prawnika i tak mi podpowiadano o niej w ramach tortury szeptanej

22.12.2016+   hostel Tatamka, ul. Tamka 30, Śródmieście, Warszawa       sędzia SO IZABELLA RZEWUSKA, AGNIESZKA TECHMAN, JOLANTA MAREK-TROCHA
    sprawa nr IX Ka 1348/16: Piotr Niżyński przeciwko taksówkarzowi Krzysztofowi Wasążnik o naruszenie nietykalności cielesnej (karna)
    - hostel przestał mnie wpuszczać pod koniec grudnia

26.12.2016+   hostel Krokodyl, ul. Czapelska 24, Praga Południe, Warszawa   sędzia WSA KATARZYNA GOLAT
    sprawa nr IV SAB/Wa 398/16: Piotr Niżyński przeciwko MSZ (dotyczyła nienadania klauzuli apostille)
    - hostel przestał mnie wpuszczać pod koniec grudnia, chyba nawet po tej ("hipotetycznej") łapówce

30.12.2016+   hostel Siennicka, ul. Siennicka 48, Praga Południe, Warszawa  policjant n/n
    sprawa kradzieży mojego przedłużacza najprawdopodobniej przez kelnerów Pizza Hut przy skrzyżowaniu Marszałkowska/al. Jerozolimskie
    - policjanci nie chcieli przyjąć zawiadomienia, wymyślali teorię, że o prawdopodobieństwie "przywłaszczenia" (de facto była kradzież) nie
     można nawet ZAWIADAMIAĆ przed upływem 2 tyg., co oczywiście mogłoby grozić zatarciem dowodu z kamer, ale jakoś mało się tym argumentem
     przejmowali
    - awantura, hostel przy przedłużeniu pobytu wygrażał problemami, jeśli tak będzie dalej (bo nasłano na mnie jakiegoś kolesia, któremu
     rzekomo "przestał przeze mnie działać telewizor", zaczął mnie nawet uderzać), sam stamtąd poszedłem i już nie przychodzę, wystawiłem
     złą opinię

21.01.2017+   hostel Globetrotter, al. Wyzwolenia 10, Śródmieście, Warszawa  sędzia SO (ul. Płocka) BOGUSŁAWA JARMOŁOWICZ-ŁOCHAŃSKA, BOŻENA MIŚKOWIEC, EWA TALARCZYK
    sprawa nr V S 259/16: skarga na przewlekłość w tej samej sprawie, co 4.11.2016+, ale wniesiona przez innego skarżącego: Piotr Niżyński
    figurował osobiście jako skarżący, a nie jako pełnomocnik spółki (jako nadawca po lewej stronie w nagłówkach nie wpisano spółki,
    w treści też podkreślano, że skarga jest od uczestnika-osoby fizycznej)
    - w hotelu zła atmosfera, spikerzy ciągle o ewentualnej odmowie wpuszczenia, padają tematy prania pieniędzy, pani bodajże właścicielka(?)
     (choć się nie przyznaje) czy w każdym razie taka, co to tam zawsze całymi dniami i nocami leży na łóżku w dniach, gdy mnie obsługują,
     pozostawiła po sobie zasikaną deskę klozetową, ...
    - orzeczenie ("odrzucenie skargi" bez rozpoznania) typowe dla spraw pozostających pod wpływem telewizji, a pod względem merytorycznym
     naiwne, nie uwzględnia bowiem konieczności jawnego obsłużenia interesanta, który zgłasza się do sądu, a tym jest m. in. osoba fizyczna
     wpisana w pozwie (konieczność ta wynika z Konstytucji i obowiązujących w Polsce międzynarodowych uregulowań dot. praw człowieka) -
     zwykle przyjmuje się, że bez względu na to, czy ma on prawo reprezentować jakąś spółkę wpisaną jako powód, czy też nie, jest on i tak
     uczestnikiem postępowania. Informacja o braku uprawnień do reprezentacji też jest swego rodzaju ustaleniem, które się uzyskuje w sądzie,
     rozpatrzeniem czyjejś sprawy. Poza tym przedstawiciele ustawowi, np. osób prawnych, wg Kodeksu postępowania cywilnego są uczestnikami.


INFORMACJE NIEPEWNE I HIPOTETYCZNE, OPARTE W DUŻEJ MIERZE NA TWIERDZENIACH BANDYCKICH PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEJ TVP, "SPIKERÓW".
NA PRZYKŁAD DOPASOWANIE HOTELI DO SKORUMPOWANYCH PODOBNO OSÓB I ORZECZEŃ SĄDOWYCH SPOWODOWANYCH KORUPCJĄ DOKONANO NA PODSTAWIE TERMINU ORZECZENIA I
MIEJSCA POBYTU PIOTRA NIŻYŃSKIEGO WTEDY Z UWZGLĘDNIENIEM DATY OPUSZCZENIA OBIEKTU, CO OPARTO NA TEZACH SPIKERÓW.
SA - SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE, SO - SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, SR - SĄD REJONOWY.