Odwołania do problemu nieba u Nietzschego, w kolejności od najbardziej wprost wyrażonych do aluzji subtelnych (ich istotność dla tematu pt. "Bóg umarł" występującego u tego filozofa):