Załóż ze mną organizację pozarządową

Ja, Piotr Niżyński zamierzam założyć i zarejestrować w KRS stowarzyszenie "Prawa człowieka dla wszystkich". Potrzeba do tego 7 chętnych. Zawiązanie stowarzyszenia odbędzie się na zjeździe, w którym można uczestniczyć osobiście lub przez czat.xp.pl (jeśli ktoś ma kamerkę). Jednakże bardzo zachęcam do osobistej wizyty w Warszawie, ponieważ internetowo jest sprawa o tyle problematyczna, że może być kilka osób, a tymczasem transmisja audiowizualna może być każdorazowo tylko z 1 osobą naraz. Pozostałe mogą sobie wtedy jedynie patrzeć na to, co się dzieje na zjeździe fizycznym (na "centrali"), oraz rozmawiać na czacie. Tym niemniej na pewno co najmniej wszyscy zostaną wylegitymowani przed kamerką, tj. powinni pokazać dowody osobiste, skoro uczestniczą w zjeździe założycielskim (zdalnie).

Do głównych celów tego stowarzyszenia należeć będzie:

  1. likwidacja barier w dostępie do mass mediów i opinii publicznej w stosunku do osób, które mogą być pokrzywdzone przestępczością o charakterze politycznym, w tym zwłaszcza przestępczością głęboko zakorzenioną albo mającą charakter zła strukturalnego w społeczeństwie, sięgającą Telewizji Polskiej, polegającą na wieloletnim inwigilowaniu połączonym z prześladowaniami, zwłaszcza zaś, jeśli ma ona związek z nielegalną pomocą w takich prześladowaniach pochodzącą z branży budowlanej albo mass medialnej,
  2. edukacja społeczeństwa w dziedzinie głównych metod atakowania społeczeństwa demokratycznego i dobrobytu społecznego przez polityków,
  3. prowadzenie działalności dziennikarskiej, o ile zgromadzone fundusze na to pozwolą, w tym zwłaszcza we współpracy z ludźmi i instytucjami dobrej woli, którym po drodze z celami Stowarzyszenia,
  4. zbieranie pieniędzy z 1% podatku dochodowego,
  5. inwestowanie w rozrastanie się Stowarzyszenia, pomoc ofiarom, o których mowa w punkcie 1,
  6. utworzenie partii politycznej gotowej do konkretnej politycznej walki z bezprawiem karnoprawnym w polityce, w tym zwłaszcza z upolitycznieniem mediów, kryciem tematów, skandalem w branży budowlanej dotyczącym grających drągów żelbetowych, prześladowaniami podsłuchowymi i scentralizowanymi podsłuchami radiolokacyjnymi, a także z kryminalizacją rynku pracy na tym tle.

Członkostwo w stowarzyszeniu będzie bezpłatne. Zostanie ono założone po zebraniu 15 osób chętnych. W razie rozrośnięcia się do 30 członków planowane będzie zbieranie drobnej opłaty (ok. 10 zł rocznie) z tytułu członkostwa na pokrycie m. in. kosztów sekretariatu (biura wirtualnego) w Warszawie.

Jeżeli chcecie Państwo w tym uczestniczyć — co jest najzupełniej bezpłatne i bezproblemowe — to wpiszcie swój e-mail i krótką informację na ten temat na stronie kontaktu ze mną. Rejestracja w KRS jest wolna od opłat. Projekt statutu itd. będzie uzgadniany poprzez e-mail (podobnie jak zjazd założycielski) po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych.

 

Z poważaniem

Piotr Niżyński